Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Podstawowe zasady

Lunchers Sp. z o.o., (będąca właścicielem portalu www.lunchers.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 31 /11, 02-910 Warszawa, jako administrator danych, dba o  ich bezpieczeństwo. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie Lunchers.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Lunchers Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Lunchers Sp z o.o.

Serwis Społecznościowy Lunchers.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania informacji o Restauratorze, w związku z czym dane opublikowane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Opublikowane  dane Użytkowników są dostępne jedynie dla innych Użytkowników portalu,  za wyjątkiem zdjęcia, które może być dostępne powszechnie.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Lunchers.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Lunchers.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak wymagana jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
Wyłączenie i usunięcie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z naszych usług.

Dane wymagane podczas rejestracji - Użytkownicy:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia , nazwiska albo pseudonimu tzw. Nick, adresu poczty elektronicznej (login). Obowiązkowe jest również podanie danych tj: preferowana miejscowość spotkań tzw. Miejsce lunchowania, płeć, branża, stanowisko, powód spotkania, preferowana kuchnia, znajomość języków obcych, sposób płatności za posiłek – lunch (ja płacę / pół na pół / ty płacisz). Po akceptacji w/w danych automatycznie generowane jest hasło umożliwiające kolejne logowanie w serwisie. Podanie danych tj: warto pójść ze mną na lunch ponieważ…, kilka słów o mnie, nazwa firmy, data urodzenia, link do profilu Goldenline, link do profilu Linkedin jest opcjonalne.

Dane ujawniane w Profilu - Użytkownicy:
W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem: adresu poczty elektronicznej (loginu) oraz hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie. W profilu Użytkownika mogą zostać ujawnione również dodatkowe informacje, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z funkcjonalności czy też kampanii, w tym programów lojalnościowych oferowanych przez Lunchers.pl.

Dane wymagane podczas rejestracji - Restauratorzy:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: nazwa Restauratora, adres mailowy, zdjęcie lokalu, miasto, kod pocztowy, ulica, krótki opis działalności Restauratora, adres strony, telefon, rodzaj kuchni. Obowiązkowe jest również podanie danych do faktury tj: osoba kontaktowa, nazwa firmy, NIP, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania, telefon kontaktowy oraz email osoby kontaktowej, jednakże dane te będą traktowane jako dane poufne.

Dane ujawniane w Profilu - Restauratorzy:
Po dokonaniu płatności, w terminie do 7 dni Profil Restauratora zostanie opublikowany, zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym . Restaurator otrzyma również dostęp do panelu administracyjnego umożliwiający edycje danych w profilu.  W profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu  poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz danych poufnych. W profilu Restauratora mogą zostać ujawnione również dodatkowe informacje, jeżeli Restaurator wyrazi zgodę na korzystanie z funkcjonalności czy też kampanii, w tym programów lojalnościowych oferowanych przez Lunchers.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Lunchers.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Restauratora w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika / Restauratora Lunchers.pl przetwarza  jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika / Restauratora.

Udostępnione przez Użytkownika/Restauratora dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Lunchers.pl,  a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Lunchers.pl w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników/Restauratorów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Lunchers.pl  (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik / Restaurator, w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich edycji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób/podmiotów, których udział w Lunchers.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Odsyłacze do stron zewnętrznych

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Lunchers.pl  jest regulowana osobnymi postanowieniami.

 Informacje wysyłane do Użytkownika/Restauratora

Lunchers.pl zastrzega sobie prawo wysyłania  Użytkownikom/Restauratorom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Lunchers.pl. Lunchers.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik/Restaurator nie zrezygnował z takiej możliwości.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zamknij